ملک های قیمت مناسب

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش آپارتمان 100 متری کوی سهند شاهگلی (316)

630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

فروش آپارتمان 97 متر در سبلان شاهگلی (321)

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 97 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 97 متر مربع

فروش آپارتمان 155 متری در کوی رازی شاهگولی (318)

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع
900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع

فروش آپارتمان 88 متری در کوی سهند شاهگلی (317)

570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع
570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۳۸ متر در الهی پرست (۳۱۳)

1,240,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 138 متر مربع
1,240,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 138 متر مربع

آپارتمان فروشی 100 متر رحایی شهر شاهگولی تبریز(195)

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان فروشی 100 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(203)

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان فروشی 75 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(208)

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع

آپارتمان فروشی 86 متری خیام شاهگولی تبریز(265)

350,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 86 متر مربع
350,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 86 متر مربع

آپارتمان فروشی 85 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(230)

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 85 متر مربع
320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 85 متر مربع

آپارتمان فروشی 83 متری کوی سهند شاهگولی تبریز

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 83 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 83 متر مربع

حیاط فروشی 150 متری کوی سهند کوی سبلان شاهگولی تبریز(91)

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع

آپارتمان فروشی 116.5 متر کوی فیروز نصف راه تبریز(130)

480,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116.5 متر مربع
480,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116.5 متر مربع