ملک های شاهگولی

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش آپارتمان 100 متری کوی سهند شاهگلی (316)

630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

فروش آپارتمان 235 متری جنوبی در کوی سهند (305)

1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع
1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع

فروش آپارتمان دادگستری 116 متر (322)

760,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع
760,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع

فروش آپارتمان 97 متر در سبلان شاهگلی (321)

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 97 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 97 متر مربع

فروش آپارتمان 132 متر در ائل گولی (320)

930,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 132 متر مربع
930,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 132 متر مربع

فروش آپارتمان 88 متری در کوی سهند شاهگلی (317)

570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع
570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع

فروش مغازه 19 متری در سبلان شاهگلی (315)

240,000,000 تومان
19 متر مربع
240,000,000 تومان
19 متر مربع

فروش آپارتمان 155 متر جنوبی دو نبش دادگستری (314)

1,050,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع
1,050,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع

حیاط فروشی80 متر دادگستری شاهگولی تبریز(193)

1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آپارتمان فروشی 112 متر ویلا شهر شاهگولی تبریز(194)

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع

آپارتمان فروشی 100 متر رحایی شهر شاهگولی تبریز(195)

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان فروشی 117 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(200)

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 117 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 117 متر مربع

آپارتمان فروشی 95 متر گلشهر شاهگولی تبریز(202)

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع

آپارتمان فروشی 100 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(203)

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان فروشی 75 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(208)

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع

آپارتمان فروشی 155 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(211)

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 155 متر مربع
700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 155 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۷