ملک های ولیعصر

فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان فروشی 113 متری ولی عصر 2 کوی استانداری تبریز(27)

339,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 113 متر مربع
339,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 113 متر مربع

آپارتمان فروشی 150 متری ولی عصر تبریز(31)

1,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
1,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع

آپارتمان فروشی 180 متری ولی عصر تبریز(31)

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

آپارتمان فروشی 150 متری ولی عصر تبریز(31)

1,400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
1,400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع

آپارتمان فروشی 150 متری ولی عصر تبریز(64)

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

آپارتمان فروشی 143 متری اوحدی ولی عصر تبریز(80)

1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 143 متر مربع
1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 143 متر مربع

حیاط 300 متری هتل مرمر تبریز(90)

3,600,000,000 تومان
120 متر مربع
3,600,000,000 تومان
120 متر مربع