ملک های فروش

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش آپارتمان 235 متری جنوبی در کوی سهند (305)

1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع
1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع

فروش حیاط 200 متری در زعفرانیه (306)

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

آپارتمان فروشی 255 متری کوی سهند شاهگولی تبریز(117)

1,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 255 متر مربع
1,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 255 متر مربع

آپارتمان فروشی 122 متر کوی دادگستری تبریز(174)

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 122 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 122 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۳۸ متر در الهی پرست (۳۱۳)

1,240,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 138 متر مربع
1,240,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 138 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در زعفرانیه (۳۰۹)

1,360,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
1,360,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
550,000,000 تومان
1 اتاق خواب

حیاط فروشی80 متر دادگستری شاهگولی تبریز(193)

1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آپارتمان فروشی 112 متر ویلا شهر شاهگولی تبریز(194)

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع

آپارتمان فروشی 100 متر رحایی شهر شاهگولی تبریز(195)

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان فروشی 155 متر آبرسان تبریز(197)

1,420,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
1,420,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع

حیاط فروشی کلنگی 250 متر خیابان حافظ تبریز(199)

450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 250 متر مربع
450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 250 متر مربع

آپارتمان فروشی 117 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(200)

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 117 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 117 متر مربع

آپارتمان فروشی 95 متر گلشهر شاهگولی تبریز(202)

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع

آپارتمان فروشی 100 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(203)

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان فروشی 75 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(208)

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۸