ملک های فروش

فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان فروشی در زعفرانیه تبریز 185 متر (323)

1,295,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 185 متر مربع
1,295,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 185 متر مربع

فروش آپارتمان 100 متری کوی سهند شاهگلی (316)

630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

فروش آپارتمان 235 متری جنوبی در کوی سهند (305)

1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع
1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع

فروش حیاط 200 متری در زعفرانیه (306)

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

فروش آپارتمان دادگستری 116 متر (322)

760,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع
760,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع

فروش آپارتمان 97 متر در سبلان شاهگلی (321)

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 97 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 97 متر مربع

فروش آپارتمان 132 متر در ائل گولی (320)

930,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 132 متر مربع
930,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 132 متر مربع

فروش آپارتمان 155 متری در کوی رازی شاهگولی (318)

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع
900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع

فروش آپارتمان 88 متری در کوی سهند شاهگلی (317)

570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع
570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع

فروش مغازه 19 متری در سبلان شاهگلی (315)

240,000,000 تومان
19 متر مربع
240,000,000 تومان
19 متر مربع

فروش آپارتمان 155 متر جنوبی دو نبش دادگستری (314)

1,050,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع
1,050,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۳۸ متر در الهی پرست (۳۱۳)

1,240,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 138 متر مربع
1,240,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 138 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در زعفرانیه (۳۰۹)

1,360,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
1,360,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
550,000,000 تومان
1 اتاق خواب

حیاط فروشی80 متر دادگستری شاهگولی تبریز(193)

1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آپارتمان فروشی 112 متر ویلا شهر شاهگولی تبریز(194)

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۹