ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان فروشی در زعفرانیه تبریز 185 متر (323)

1,295,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 185 متر مربع
1,295,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 185 متر مربع

فروش آپارتمان 100 متری کوی سهند شاهگلی (316)

630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

فروش آپارتمان 235 متری جنوبی در کوی سهند (305)

1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع
1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع

فروش آپارتمان دادگستری 116 متر (322)

760,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع
760,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع

فروش آپارتمان 97 متر در سبلان شاهگلی (321)

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 97 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 97 متر مربع

فروش آپارتمان 132 متر در ائل گولی (320)

930,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 132 متر مربع
930,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 132 متر مربع

فروش آپارتمان 155 متری در کوی رازی شاهگولی (318)

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع
900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع

فروش آپارتمان 88 متری در کوی سهند شاهگلی (317)

570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع
570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع

فروش آپارتمان 155 متر جنوبی دو نبش دادگستری (314)

1,050,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع
1,050,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۳۸ متر در الهی پرست (۳۱۳)

1,240,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 138 متر مربع
1,240,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 138 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در زعفرانیه (۳۰۹)

1,360,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
1,360,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آپارتمان فروشی 112 متر ویلا شهر شاهگولی تبریز(194)

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع

آپارتمان فروشی 155 متر آبرسان تبریز(197)

1,420,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
1,420,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع

آپارتمان فروشی 117 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(200)

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 117 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 117 متر مربع

آپارتمان فروشی 95 متر گلشهر شاهگولی تبریز(202)

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع

آپارتمان فروشی 100 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(203)

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۶