ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان فروشی 120 متری شاهگولی تبریز(279)

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

آپارتمان فروشی 107 متر کوی فردوس شاهگولی تبریز(268)

695,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 107 متر مربع
695,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 107 متر مربع

آپارتمان فروشی 140 متر رجایی شهر شاهگولی تبریز(263)

980,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
980,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع

آپارتمان فروشی 86 متری خیام شاهگولی تبریز(265)

350,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 86 متر مربع
350,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 86 متر مربع

آپارتمان فروشی 155 متر یاغچیان شاهگولی تبریز (241)

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع

آپارتمان فروشی 112 متر ویلا شهر شاهگولی تبریز (242)

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 112 متر مربع

آپارتمان فروشی 190 متر شاهگولی تبریز (243)

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع

آپارتمان فروشی 100 متر شاهگولی تبریز(257)

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان فروشی 92 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(255)

330,000,004 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 92 متر مربع
330,000,004 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 92 متر مربع

آپارتمان فروشی 103 متر یاغچیان شاهگولی تبریز(254)

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 103 متر مربع
550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 103 متر مربع

آپارتمان فروشی 117 متر جاده شاهگولی تبریز(253)

800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 117 متر مربع
800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 117 متر مربع

آپارتمان فروشی 128 متر فردوس شاهگولی تبریز(247)

1,200,000,003 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 128 متر مربع
1,200,000,003 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 128 متر مربع

آپارتمان فروشی 75 متر فلکه خیام شاهگولی تبریز(250)

480,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
480,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع

آپارتمان فروشی 150 متر کوی سهند شاهگولی تبریز(223)

950,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
950,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع

حیاط فروشی 200 متر کوی دادگستری شاهگولی تبریز (237)

1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

آپارتمان فروشی 141 متر گلشهر شاهگلی تبریز(236)

1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 141 متر مربع
1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 141 متر مربع