ملک های حیاط

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش حیاط 200 متری در زعفرانیه (306)

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

حیاط فروشی80 متر دادگستری شاهگولی تبریز(193)

1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

حیاط فروشی 73 متر شاهگول تبریز(کد262)

1,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 73 متر مربع
1,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 73 متر مربع

حیاط فروشی 190 متر کوی سهند شاهگولی تبریز(258)

950,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
950,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع

حیاط فروشی 200 متر زعفرانیه تبریز(249)

1,750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 200 متر مربع
1,750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 200 متر مربع

حیاط فروشی 75 متر کوی سهند شاهگولی تبریز(251)

360,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
360,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع

حیاط فروشی 70 متر سبلان شاهگولی تبریز(225)

200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع
200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع

حیاط فروشی 120 متر کوی دانش شاهگولی تبریز(30)

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع

حیاط فروشی 155 متری نصف راه تبریز

500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 155 متر مربع
500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 155 متر مربع

حیاط 3 طبقه فروشی کوی سهند شاهگلی

550,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 285 متر مربع
550,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 285 متر مربع

حیاط فروشی 200 متری زعفرانیه تبریز

1,400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
1,400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

حیاط فروشی کلنگی 167 متری 7 تیر تبریز

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع

حیاط کلنگی فروشی 113 متری دانش کوی سهند شاهگولی تبریز

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 113 متر مربع
300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 113 متر مربع

حیاط فروشی 110 متری مرکب ساز شاهگولی تبریز(32)

250,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 54 متر مربع
250,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 54 متر مربع

حیاط فروشی 160 متری شاهگولی تبریز(37)

330,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
330,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع

حیاط فروشی 140 متری کوی سهند شاهگولی تبریز(43)

1,100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
1,100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
۱ ۲